Grand prix award at the International ceramic triennial Unicum

National Museum of Slovenia, Ljubljana                                                                             15th May – 30th September 2015_554b36d24904a

11089039_10205652629887800_155425766762510567_o

Big money (2013/14), Ceramics, Print in clay, 197×83 cm

Rad Veliki novac je nastajao u vreme kada sam radio i projekat Umetnost margine u nekim od najvećih zatvora u Sloveniji (DOB i Ig). Projekat je obuhvatao seriju radionica grafike u glini i crtanja. Tehniku sam predavao zatvorenicima, kako bi svoje crteže mogli multiplikovati i imati jedan krajnji produkat. Oni se već izražavaju vizuelno rade crteže na zidovima ćelija, tetovaže ili sudeluju na radioicama, koje im se organizuju kao slobodne aktivnosti. Ova tehnika je poslužia kao dobar medij za prenošenje crteža sa zidova zatvora, njihovo multiplikovanje i prikazivanje na izložbama. Ovim su zatvorenici dobili mogućnost da se uključe u socijlani i kulturni život i prikažu svoju umetnost kao jedan izolovani subkulturni fenomen.

Želja ka velikom novcu, grabež i korupcija je jedan od glavnih razloga zbog kog mnogi od njih robijaju. Taj novac je uništio kako njihove, tako i živote mnogih drugih koji su se našli u njihovom okruženju.

U ženskom zatvoru podučavao sam Hildu Tovšak crtanje i tehniku grafike u glini. Hilda je nekadašnja menadžerka najvećih državnih gradbenih preduzeća SCT i Vegrad. Brojnim aferama privukla je medijsku pažnju na sebe i postala najpoznatiji zatvorenik u državi.

Na izložbi “Kunst macht frei” u galeriji Equrna u Ljubljani, napravio sam otisak 100 dolara u svežoj glini i pustio da se suši. Instalacija je bila sastavljena iz dva orginalna crteža Hilde Tovšak i otisaka 100 američkih dolara, napravljenih tehnikom grafike u glini u dimenzijama 2 m x 90 cm. U procesu sam doveo tehniku do granica izdržljivosti u dimenziji, tako da je ove pukotine doprinose poruci koju sam želeo postići. Tokom trajanja izložbe i procesa sušenja dolar je haotično ispucao poput pustinjske zemlje. Veliki novac, koji samog sebe uništava, bio je postavljen ispod dva Hildina crteža.

Nakon te izložbe otisak sam ispekao, obojio i nanovo sastavio poput mozaika na pleksiglasu. Hildine crteže sam na kraj izbacio jer su time rad svodili na nivo dnevno-političnog komentara, a instalirao sam svetlo i light box tako da su puktine jos više akcentovane.

Samo delo značenjski nije ograničeno samo na tu priču, već nudi takođe i širu sliku na svetsko monetarno događanje i ekonomsku krizu, koja još uvek traje.

Na otvaranju izložbe UNICUM u Narodnom muzeju u Ljubljani, jedan novinar me je tokom intervjua podsetio na Leonarda Cohen-a koji u jednoj svojoj pesmi kaže:
“There is a crack in everything, that’s how the light gets in”

Izložba finalista Mangelos nagrade 2014

U finalu je odabrano 5 umetnika: Nataša Kokić, Marko Marković, Ivan Šuletić,       Veljko Zejak i Nemanja Lađić.

Veljko Zejak se interesuje za život na margini, ali ne pravi umetničko socijalne studije, već se veoma pažljivo kreće unutar lične poetike. Ne samo što je osmislio sopstvenu tehniku keramičke štampe, što je strpljivo štampao radove zatvorenika stvarajući blisku vezu sa filmom Braće Tavijani, on je duboko preispitivao sopstvene teskobe, stanja na ivici, lične sukobe i ponore i poetski ih predstavio u video dokumentaciji radova „Ponovo radi bioskop“, „Zabranjeno pominjati sat“ i „Veliki novac“. Širok spektar njegovog delovanja, od land art instalacija, svetlosnih instalacija, objekata, skulpture do grafike govori o veštom i svestranom umetniku. Čak i sama implementacija vode, koju Zejak koristi kao gradivni elemet u većini svojih radova upućuje na istančanu poetiku i lično, gotovo utopijsko istraživanje balansa. (Jelena Spaić)