Summer Art Residency JALOVIK

4 – 14. August 2012.

selector: Branislav Nikolić

participants: Jasna Damnjanović, Lise Wulff, Milan Nešić, Tommaso Bonaventura, Veljko Zejak, Zoran Todorović, Branislav Nikolić

Ponovo radi bioskop

video – performans

U Jalovik sam došao prvi put 2011. da obiđem prijatelje koji te godine učestvovali na sazavu kolonije. Tada sam primetio veliku prostoriju napuštene bioskopske sale, koja je nekada bila upotrebljavana za pozorišne predstave i  različite druge  sadržaje. Sada ova ogromna prostorija služi kao golubarnik, dok čeka da propadne deca ponekad igraju fudbal u njoj. Kada sam sledeće godine bio pozvan da i sam učestvujem u radu kolonije želeo sam da napravim rad koji bi radio sa ovim prostom, njegovim dimezijama i uopšte zaboravljenom funkcijom koju ima potisnutu u svojoj memoriji.

Ovo je jedan scensko- performativan rad dokumentovan videom, ali u isto vreme radi sa prostorom i na skulptorski način. Postavio sam 5 klatana i sistem vodenih prskalica na plafonu napuštene bioskopske sale. Gradeći ritmiku kretanja jednostavnim pokretima klatana, savladavam dimenzije celog prostora. Kada je ritam uspostavljen, klatna kao da stvaraju neku nečujnu muziku i prostor sa celim svojim dimenzijama kao da počinje da diše. U tom trenutku kao neka katarzična kulminacija  kreće da pada voda sa tavanice i formira se vodeni zid preko cele jedne širine prostora. Svetlo koje prolazi  kroz ovaj vodeni zid stvara dugu. U tom trenutku ritmično kretanje biva narušeno i cela kompozicija kreće da nestaje u haotičnom kretanju i sudaranju klatana.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s